Theologie voor Geïnteresseerden

Cursus voor Den Haag en omstreken

logo pkn

Voor de nieuwe cursisten in het cursusjaar 2019-2020 zijn de kosten als volgt:

Het cursusgeld bedraagt € 250,- per jaar als het totale cursusgeld wordt voldaan vóór 1 oktober 2019. Omdat de bank voor iedere afzonderlijke betaling kosten in rekening brengt, geven wij de voorkeur aan betaling ineens. Als u als het cursusgeld in 2 termijnen wilt betalen dan kost de cursus € 260. U betaalt dan € 130 vóór 1 oktober en vervolgens € 130 vóór 1 november 2019.

Voor het eerste jaar wordt het cursusgeld vermeerderd met een bijdrage van € 15,- inschrijfgeld.

Echtparen/huisgenoten betalen samen € 460,- per jaar als het totale cursusgeld wordt voldaan vóór 1 oktoberi 2019 of € 480,- per jaar als in twee termijnen wordt betaald vóór 1 oktober resp. 1 november 2019.

Voor het eerste jaar wordt het cursusgeld voor echtparen/huisgenoten vermeerderd met een bijdrage van € 20,- inschrijfgeld.

Voor het tweede en derde jaar geldt: Indien het gehele cursusgeld vóór 1 oktober 2019 wordt voldaan, dan bedraagt het € 250. Als u in twee termijnen wilt betalen, dan betaalt u € 130 vóór 1 oktober en vervolgens € 130 vóór 1 november 2019.

In overleg met de penningmeester is een afwijkende betalingsregeling mogelijk.

Betaalinformatie
U kunt het cursusgeld betalen via een bankoverschrijving naar IBAN NL17INGB0000001557 t.n.v. Cursus TVG Den Haag, onder vermelding van: naam cursist en jaargroep.
Op verzoek kan de penningmeester een factuur en/of bewijs van betaling toezenden ( ).

Van het cursusgeld wordt per deelnemer jaarlijks een deel bijgedragen aan het landelijk secretariaat van de Stuurgroep TVG.

Het cursusmateriaal dat wordt uitgereikt is bij het cursusgeld inbegrepen. Voor enkele vakken wordt geadviseerd een boek aan te schaffen.

Eurobiljetten