Theologie voor Geïnteresseerden

Cursus voor Den Haag en omstreken

logo pkn

De docenten:

Naam Vak
Ds. A. Cannegieter Oude Testament
Ds. J.C. van Dongen Nieuwe Testament
Ds. J.C. Eikelboom Ethiek / Filosofie
Ds. O. Elseman Kerkgeschiedenis
Drs. R. van Essen Kerk in de mondiale samenleving
Mw. M. Keijzer - Meeuwse Gemeenschapsvormen en gemeenteopbouw
Ds. J. Korf Spiritualiteit
Ds. M. Koster Oude Testament / Juda´ca
Dr. P. Lugtigheid Oude Testament
Vacature Diaconaat
Dr. N.A. Riemersma Nieuwe Testament
Drs. D.L. Schiethart Nieuwe Testament
Dr. F.L. Bakker Wereldgodsdiensten / Niet Westerse Theologie
Drs. G. Schürmann Filosofie
Ds. A. Sterrenburg Dogmatiek
Drs. C.L.M. van Straten Pastoraat
Ds. Sj. Zwaan Liturgiek